Печат със скреч (изтриващо се) мастило

Мастило, предназначено за отпечатване на временно покритие върху UV лак и гланц ламинат. Това мастило се използва основно за изработване на лотарийни билети, както за всякакви други приложения, изискващи изтриване на слой с цел откриване на информация.