Печат с фосфоресциращо, флуорисцентно и светлоотразително мастило

Фосфоресциращите мастила, са такива които са способни да поглъщат UV светлина (от слънцето или от друг източник на UV светлина), а при поставяне на тъмно да излъчват оцветената светлина. Този ефект е известен като вечерно сияние.

Този вид мастила са подходящи основно за печат върху вече отпечатано изображение върху хартия, картон, PVC, АВS, PS и PЕS. Ако се използва вариант UV, може да се печата и върху РС, РММА и РЕТG.