Лицеви панели

Специално място в нашето производство, заема изработката на фолийни клавиатури и лицеви панели за различни електронни изделия.

Тук важно място заемат проектирането и прецизното изпълнение на всеки продукт, като се използват най-висококачествени материали, фолиа, мастила, бутони, куплунги, домчета и светодиоди.

Биват няколко вида:

  • Лицево фолио с твърда подложка
  • Лицево фолио без твърда подложка
  • Алуминиеви
  • Пластмасови

Фолийните лицеви панели са изработени от полиестерно или поликарбонатно фолио. Полиестерния материал е подходящ за клавиатури поради високата еластичност на материала.