Дизайн и
предпечатна
подготовка

 

Основен етап в печатния цикъл са дизайна и предпечатната подготовка на всяко изделие или продукт.

Осъществяването на предпечатната подготовка изисква познаване на целия процес по отпечатването и изработката на дадено изделие, сериозно познаване на необходимите компютърни програми и сериозни познания и опит в сферата въобще.

Ние предлагаме цялостно решение и се отнасяме с огромно внимание от изготвянето на проекта и реализирането, от идеята до готовото изделие или продукт.

Тук важна роля играе нашият екип от специалисти, които проектират, изготвят и оформят в детайли желаният от вас проект или продукт, съобразно вашата идея и в съответствие с изискванията за печат и качество на фирмата.